Onomatopoeia

aka Batman words – Bam! Pow! Kaplow!